Chaos of configuration

Một trong các vấn đề cơ bản khi deployment và đảm bảo security cho ứng dụng đó là làm sao để quản lý config một cách tiện lợi, an toàn, dễ cập nhật.
Zô đọc đi fen →

Sidekiq, how to reliability?

Thông thường, khi xây dựng một ứng dụng web, quy trình đơn giản sẽ như sau:
Zô đọc đi fen →

Rails for DevOps engineer

Một số cú pháp, best practice khi sử dụng Active Record cơ bản cho mấy bạn dép-ộp engineer.
Zô đọc đi fen →