VPC architecture

Thiết kế này đặt toàn bộ hệ thống trong một region và không có một kết nối cross-region nào.
Zô đọc đi fen →

Who owns my encrypt keys on cloud?

Gần đây phải đọc lại về các dịch vụ mã hoá này, mình chợt nhận ra trong bài này có vài điểm chưa chính xác về cách hoạt động và tính năng.
Zô đọc đi fen →