Cloudflare 101

1. DDoS 101 Về DDoS dù mục đích cuối cùng là làm cho dịch vụ của bạn không thể cung cấp tới người dùng nhưng nó có thể được chia thành 3 nhóm:
Zô đọc đi fen →

Who owns my encrypt keys on cloud?

Gần đây phải đọc lại về các dịch vụ mã hoá này, mình chợt nhận ra trong bài này có vài điểm chưa chính xác về cách hoạt động và tính năng.
Zô đọc đi fen →

Băm và lưu password đúng cách

Sau khi đọc bài viết băm mật khẩu đúng cách của anh thaidn, mình nhớ lại lúc mình mới ra trường, cũng đã từng nghĩ về vấn đề này (lúc đó mình khá thích môn Bảo Mật Thông Tin ở trường) nhưng chưa bao giờ hiểu tường tận.
Zô đọc đi fen →

What is difference between SSL, TLS, and HTTPs?

Chắc ai cũng đã nghe qua về HTTPs (HTTP secure), SSL và TLS, nhưng có bao giờ bạn thắc mắc tụi này khác nhau như thế nào chưa?
Zô đọc đi fen →