Bài này được update lại gần như toàn bộ sau khi mình join team research-database của Grokking.