Là một công ty công nghệ, làm về dịch vụ internet, nhu cầu về mạng là một nhu cầu cơ bản và bắt buộc.