Ở trong một bài viết trước mình đã có tìm hiểu về Sidekiq - backgroud job, hiểu cách implement để đảm bảo tính tin cậy.