Nhân một người bạn hỏi về vấn đề này, mình take note lại vì đã được hỏi 2 lần :sosad: