Có nhiều sự thay đổi từ bài viết cuối cùng và thứ dễ thấy nhất là tui viết ít đi nhiều so với hồi trước.